Demencja,  Dla opiekunów,  Różne,  Starzenie się

O demencji słów kilka…

Bez wątpienia nasze społeczeństwo starzeje się. Według szacowań Głównego Urzędu Statystycznego 13.5 % populacji całego kraju stanowią osoby  po 65. roku życia. Dla porównania, średnia krajów Europejskich to 17%. Szacuje się również, że w 2030 około 27% osób żyjących w Polsce będzie miało więcej niż 65 lat. Spójrzcie na poniższy graf, podobnie jak w innych krajach Europy, liczba starszych kobiet będzie większa niż liczba mężczyzn.

graf

Wzrost liczby osób wiąże się z licznymi zmianami. Jednym ze zmartwień systemu zdrowia jest to, że wraz z rosnącą liczbą osób starszych może wzrosnąć liczba osób chorujących na demencję. Według organizacji Alzheimer Europe ocenia się, że w Polsce jest około 501 tysięcy osób zdiagnozowanych z demencją. Stanowi to 1.31% całej populacji.

Prawdziwe statystyki mogą być jednak wyższe, ponieważ wiele osób jest źle zdiagnozowanych, gdyż objawy demencji są mylone z depresją lub po prostu niektórzy wierzą, że znaczne pogorszenie pamięci to naturalna część procesu starzenia się. Nic bardziej mylnego.

Podczas pisania artykułów, które pojawią się na tej stronie będę dzieliła się z Wami informacjami o tym, jak zapobiegać chorobom oraz jak usprawnić funkcjonowanie osób, które zostały zdiagnozowane i cierpią na jeden z rodzajów demencji.

Czym jest demencja?

Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest demencja. Demencja i otępienie to jest to samo, więc czytając o tej chorobie możesz natknąć się na te słowa używanie zamiennie. Otępienie (łac. Dementia), to ogólny termin określający pogorszenie się pamięci i sprawności umysłowej na skutek uszkodzenia mózgu. Według Kryteriów Diagnostycznych DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego) otępienie to:

„…zespół objawów zaburzeń procesów poznawczych obejmujących – oprócz zaburzeń pamięci – deficyty co najmniej dwóch z następujących funkcji poznawczych: mowy (afazja), celowej złożonej aktywności ruchowej (apraksja), zdolności rozpoznawania i identyfikowania przedmiotów (agnozja) oraz zaburzeń planowania, inicjowania, kontroli i korygowania przebiegu złożonych zachowań (zaburzenia funkcji wykonawczych).   Deficyty poznawcze powinny być na tyle głębokie, by zaburzały aktywność zawodową, funkcjonowanie społeczne oraz wykonywanie codziennych czynności.

Pamiętajcie, że demencja nie występuje w procesie normalnego, zdrowego starzenia się. Ponadto, samo pojęcie otępienie odnosi się do grupy zaburzeń związanych z pogorszeniem się funkcjonowania na różnych płaszczyznach.Wraz z upływem czasu funkcjonowanie pacjenta ulega pogorszeniu. Otępienie bywa często mylone z depresją, ponieważ przypomina niektóre jej objawy. To choroba, która najczęściej dotyczy osób starszych i jest niestety nieuleczalna. Jednak to, że ktoś jest stary nie oznacza że musi mieć demencję.

Istnieje kilka rodzajów otępienia. Aby ułatwić Wam zrozumienie tego, czym jest demencja i jakie są jej rodzaje, przygotowałam dla Was tę grafikę.

Capture

Otępienie może mieć różny charakter i nasilenie w zależności od rodzaju. Najczęstszym rodzajem otępienia jest otępienie o typie alzheimerowskim (dotyczy 60-70% wszystkich zachorowań). Czasem trudno odróżnić objawy jednego rodzaju demencji od drugiego. Może być też tak, że pacjent choruje na dwa rodzaje demencji jednocześnie.

Każdy rodzaj otępienia będzie opisany w osobnych postach:

  1. Otępienie z ciałkami Lewy’ego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.