Demencja,  Dla opiekunów

Otępienie z ciałkami Lewy’ego

Na początku XX wieku Friedrich Heinrich Lewy, Amerykański neurolog niemieckiego pochodzenia, odkrył i opisał zmiany w mózgu, które wpływają na jego normalne funkcjonowanie. Zmiany te, dziś znane są jako ciałka Lewy’ego. Ich występowanie w mózgu charakterystyczne jest dla pacjentów z chorobą Parkinsona i otępienia z ciałami Lewy’ego.

lewy_bodies

Otępienie z ciałkami Lewy’ego

Otępienie z ciałami Lewy’go (ang. Dementia with Lewy Bodies, DLB) jest trzecią, po chorobie Alzheimera i demencji naczyniowej, najczęściej występującą formą demencji. Choroba najczęściej diagnozowana jest u osób pomiędzy 50 a 83 rokiem życia. Otępienie z ciałkami Lewy’ego częściej jednak występuje u mężczyzn. Średni czas trwania choroby to 7 lat, choć czas ten zależy od wielu czynników, na przykład od tego, na jakim etapie zdiagnozowano chorobę.

Diagnoza

Podstawą do zdiagnozowania tego typu demencji są występujące u pacjenta zaburzenia funkcji poznawczych,  inaczej mówiąc, pogorszeniu ulega pamięć, zdolność uwagi, oraz porozumiewania się. Znacznie pogarsza się zdolność podejmowania decyzji oraz wykonywania nawet prostych obliczeń matematycznych.  Objawy te są tak silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Występowanie tych objawów jest warunkiem koniecznym, lecz nie jedynym, aby zdiagnozować otępienie z ciałami Lewy’ego. Dosyć częstym objawem są także halucynacje wzrokowe, czyli osoba widzi przedmioty i uważa je za rzeczywiste, mimo że tak naprawdę nie istnieją, na przykład widzi obok siedzącego dawnego znajomego lub jakieś zwierzątko. Mogą też występować halucynacje słuchowe lub dotykowe.

Kolejnymi objawami mogą być zaburzenia snu oraz depresja. Wystąpić też mogą omdlenia i upadki oraz powtarzające się utraty świadomości.

Zdiagnozowanie otępienia z ciałkami Lewy’go jest trudne, ponieważ wiele symptomów występuje również w przypadku choroby Alzheimera oraz choroby Parkinsona. Zaburzenia snu, halucynacje oraz problemy z równowagą pojawiają się dosyć wcześnie w przebiegu choroby, nawet przed poważnym pogorszeniem się pamięci. Dlatego też te objawy uznawane są za czynniki, które pomagają w odróżnieniu otępienia z ciałkami Lew’ego od choroby Alzheimera. Czasem zdarzyć się może, że pacjent może mieć kilka typów otępienia. Dlatego diagnoza otępienia z ciałkami Lewy’ego nie wyklucza innych form demencji.

Problem z diagnozą wynika również z tego, że opiekunowie lub pacjenci nie zgłaszają wszystkich objawów, bo na przykład wydają im się być niepowiązane z chorobą. Warto pamiętać, że problemy z pamięcią nie są jedynymi problemami charakterystycznymi dla otępienia, dlatego przed każdą wizytą u lekarza proszę zapisać sobie listę wszystkich niepokojących objawów i zmian zachowania.

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.